Rohat Melik

Electrical-Electronics Engineering, Principle Investigator

Umut Çiya Erdoğan

Electrical-Electronics Engineering, M.S. Student

Zafer Soybaş

Electrical-Electronics Engineering, Ph.D. Student

F.M. Betül Erol

Faculty of Medicine, M.D. Student

Alumni:

Sefa Şimşek

Büşra Şahin

Esra Nur Şimşek

Eren Can Kızıldağ